Startup

3,990,000đ
  • Hoàn thành từ 2-3 ngày
  • 2GB lưu trữ
  • SSL miễn phí
  • Giao diện theo mẫu có sẵn
  • Hỗ trợ giờ hành chính thông qua hệ thống ticket
  • 1 lần chỉnh sửa
  • Up 10 đơn vị tính (sản phẩm, bài viết,...)
  • Tính năng: Bán hàng COD và giao tại cửa hàng, shipping, trả thông báo đơn hàng, quản lý sản phẩm, quản lý bài viết, BĐS cơ bản...
  • Chuẩn SEO 100%
  • Pagespeed Insight trên 50 điểm
  • Bảo hành 1 năm
  • Bàn giao đầy đủ source, database
  • Xuất hóa đơn VAT
  • Thêm tính năng sau bàn giao giảm 5%

Pro

5,990,000đ
  • Hoàn thành từ 5-7 ngày
  • 3GB Lưu trữ
  • SSL miễn phí
  • Tặng tên miền quốc tế: .com, .net,...
  • Giao diện theo mẫu có sẵn
  • Hỗ trợ 24/7/365 đặc biệt qua hotline, group, ticket
  • 3 lần chỉnh sửa
  • Up 30 đơn vị tính (sản phẩm, bài viết,...)
  • Tính năng: thanh toán, shipping, trả thông báo đơn hàng, quản lý sản phẩm, quản lý bài viết, BĐS cơ bản...
  • Chuẩn SEO 100%
  • Pagespeed Insight trên 60 điểm
  • Bảo hành 5 năm
  • Bàn giao đầy đủ source, database
  • Xuất hóa đơn VAT
  • Thêm tính năng sau bàn giao giảm 10%

Premium

8,990,000đ
  • Hoàn thành từ 14-17 ngày
  • 5GB lưu trữ
  • SSL miễn phí
  • Tặng tên miền Việt Nam: .vn, .com.vn
  • Giao diện theo yêu cầu
  • Hỗ trợ 24/7/365 đặc biệt qua hotline, group, ticket
  • 5 lần chỉnh sửa
  • Up 70 đơn vị tính (sản phẩm, bài viết,...)
  • Tính năng: thanh toán, shipping, trả thông báo đơn hàng, quản lý sản phẩm, quản lý bài viết, trả thông báo về telegram, kết nối với google sheet, BĐS nâng cao...
  • Chuẩn SEO 100%
  • Pagespeed Insight trên 70 điểm
  • Bảo hành trọn đời
  • Bàn giao đầy đủ source, database
  • Xuất hóa đơn VAT
  • Đa ngôn ngữ
  • Thêm tính năng sau bàn giao giảm 25%

Ultra

  • Hoàn thành từ 30-35 ngày
  • trên 10GB lưu trữ
  • SSL miễn phí
  • Tặng tên miền Việt Nam: .vn, .com.vn
  • Giao diện theo yêu cầu
  • Hỗ trợ 24/7/365 đặc biệt qua hotline, group, ticket
  • Chỉnh sửa không giới hạn
  • Up không giới hạn bài viết, sản phẩm,..
  • Tính năng: thanh toán, shipping, trả thông báo đơn hàng, quản lý sản phẩm, quản lý bài viết, trả thông báo về telegram, kết nối với google sheet, BĐS cao cấp...
  • Chuẩn SEO 100%
  • Tối ưu page speed nâng cao
  • Bảo hành trọn đời
  • Bàn giao source code, database
  • Xuất hóa đơn VAT
  • Đa ngôn ngữ
  • Thêm tính năng sau bàn giao giảm 40%